Diari de Tarragona

La gent marxa de la ciutat per culpa de l’habitatge? El prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar parla per al Diari de Tarragona. 25/01/2021

Link: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-gente-se-va-de-Tarragona-por-culpa-de-la-vivienda-20210125-0032.html

Diari de Tarragona

La mediación en tiempos de pandemia, Sra. Emma López Solé, Diari de Tarragona, 24/01/2020.

Link: https://www.diaridetarragona.com/economia/La-mediacion-en-tiempos-de-pandemia-20210125-0013.html

Dia Europeu de la mediació

Avui 21 de gener de 2021 és el Dia Europeu de la Mediació i es commemora la primera Recomanació del Consell d’Europa sobre mediació, del 21 de gener de 1998. Més informació a: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/dia_europeu_mediacio/

La URV s’ha adherit al manifest institucional: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/mediacio_dret_privat/diaeuropeumediacio/continguts/manifest_diaeuropeumediacio.pdf

A més a més, la Càtedra organitza el Webinar “La mediació com a política pública. Una eina per a la gestió urbana”, el proper dia 25 de gener de 2021 a les 17h en el marc del Dia Europeu de la Mediació. Tota la informació sobre el Webinar està a:

http://housing.urv.cat/webinar-la-mediacio-com-a-politica-publica-una-eina-per-a-la-gestio-urbana/

Canal Reus TV

La Sra. Emma López parla per al Canal Reus de TV sobre La mediació, l’eina imprescindible per a la resolució de conflictes veïnals. 19/01/2021. https://www.youtube.com/watch?v=kNrzYK8To1A&feature=youtu.be

Revista de la Càtedra UNESCO d’habitatge

Ja ha sortit publicat el núm. 14 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Informes

Els informes científics encarregats a la Càtedra UNESCO d’Habitatge o en els que han participat els/les seus/seves investigadors/es es troben a:
http://housing.urv.cat/portada/recerca/informes/

Llibre “La gran apuesta”

S’ha publicat el llibre “La gran apuesta” del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, contextualitzant la pel·lícula del mateix títol: avarícia sense limitis ni control al mercat hipotecari i apostant contra ell.

El llibre s’emmarca a la Col·lecció de Cinema i Dret de l’editorial Tirant lo Blanch que ha obtingut la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020.

Més informació sobre la Medalla a: https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/12/medallas-merito-bellas-artes.html?fbclid=IwAR2YJTwVX33tXBQ6b9lCRYNGrDGT2lySky3dwMnI7O1rTRO2yAVW1J0ofIU

Més informació sobre el llibre a: http://housing.urv.cat/es/portada/investigacion/publicaciones/?fbclid=IwAR0WR4xb9K9b3YukvVUsfnY8sBPOt_Zgpwtv6mNeWL0XzJBHhZE3GKVCNc0#avaricia

Booktráiler:

https://www.youtube.com/watch?v=fCq5AqWmLd0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YLhERjXm836SSFaJrg-Cu8nksfx4FZpLwdY5vLY63MzP4-VRQ9-b8rPY

Altafulla

La Càtedra col·labora amb l’Ajuntament d’Altafulla per a la redacció del seu Programa d’actuació municipal d’habitatge.

Link: https://www.diaridetarragona.com/costa/Altafulla-busca-com-incrementar-loferta-de-pisos-de-lloguer-20201228-0008.html

Publicació de la Newsletter ENHR

L’European Network for Housing Research acaba de publicar la seva Newsletter 4/2020, en la que fa referència a algunes de les novetats de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. Se’n pot destacar la publicació dels llibres “” (Dra. Gemma Caballé Fabra) i “La Gran Apuesta. Avaricia. El beneficio sin responsabilidad” (Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar). Està disponible al següent enllaç: http://www.enhr.net/documents/Nl20-4.pdf

Accessibilitat universal

La Càtedra s’ha adherit al Manifest per a impulsar l’accessibilitat universal com a prioritat: rehabilitació integral a l’habitatge de la Fundació Mutua de Propietarios.

Link: https://www.fundacionmdp.org/ca/notice/manifest-per-a-impulsar-laccessibilitat-universal-com-a-prioritat-rehabilitacio-integral-a-lhabitatge/