Presentació

Després de 13 anys de crisi, la problemàtica de l’accés a l’habitatge i de l’exclusió residencial estan lluny d’estar resoltes. Per una banda, les tinences tradicionals de l’habitatge resulten encara inassequibles i alguna, com el lloguer, està subjecta sovint a canvis legals improvisats. Al temps, les noves tinences, incloses les relacionades a amb l’habitatge col·laboratiu, només poden mostrar exemples incipients, tot i els recursos públics esmerçats. Per una altra, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l’Agenda Urbana de Catalunya posen el focus en el futur immediat de les nostres ciutats, que no es poden entendre sense l’habitatge. Al temps, l’exclusió residencial i el sensellarisme encara no els trobem sempre a les prioritats de les agendes polítiques.

 “L’habitatge en 360º” vol ser un recorregut actual per tots aquests aspectes. L’acte comptarà amb científics i pràctics del món de l’habitatge, al temps que presentarà per primera vegada el documental “El Umbral” i l’experiència de simulació “El llindar”, basats ambdós en l’únic informe científic europeu sobre desnonaments i sensellarisme.

 Des de l’any 2013 i recollint els treballs d’investigadors i d’investigadores des de fa 23 anys, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV desenvolupa la seva tasca de recerca, transferència i docència especialitzada en temes d’habitatge amb la clara vocació de generar un impacte social.

 Sigueu benvinguts i benvingudes.

Programa

8:45h a 9:15h Recepció dels/de les assistents

9:15 a 9:30 h.  Acollida per part de la Dra. Carme Borbonès i Brescó, Fundació Catalunya-La Pedrera. Benvinguda, a càrrec del Dr. Francisco Medina Cabello, Vicerector d’Innovació i transferència de coneixement URV i de la Dra. Judith Gifreu i Font, Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

9:30 a 10:30h Reflexions sobre habitatge i ciutat

Joan Clos i Matheu, anterior Secretari General UN Habitat

Agustí Serra Monté, Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya

Lucía Martín González, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona

Modera: Dr. Sergio Nasarre Aznar, Director Càtedra UNESCO d’Habitatge URV

10:30 h a 11:30 h. L’accés a l’habitatge

Dr. Ángel Serrano de Nicolás, Notari

Rafael del Olmo Garrudo, Secretari Consejo General Colegios Administradores Fincas

Jordi Casajoana Mogas, Omplim

Antonio Pedrero Utrilla, Cooperativa Obrera de Vivienda El Prat

Modera: Dr. Héctor Simón Moreno, Càtedra UNESCO d’Habitatge URV

11:30h a 12h  Pausa-cafè (Sala Gaudí)

* Sala Gaudí: el Dr. Jan Gonzalo Iglesia farà una demostració de l’experiència “El llindar”

12h a 13:00h  La pèrdua de l’habitatge

Antoni Sorolla Edo, Director de Relacions Institucionals de Sogeviso

Carme Trilla i Bellart, Presidenta de l’O-HB

Dr. Joan Uribe i Vilarrodona, gerent del CSSBcn

Ferran Busquets i Forés, Director Arrels Fundació

Modera: Núria Lambea Llop, Càtedra UNESCO d’Habitatge URV

13.00h.           L’experiència de simulació “El Llindar”. Dr. Jan Gonzalo Iglesia, professor URV expert en gamificació.

                        Projecció del documental “El Umbral”.  Isidre Monreal Ruestes, productor executiu

14.00 h.          Clausura

Informació i inscripcions

Donat que l’aforament és limitat, es necessita inscripció. La inscripció gratuïta. Només últimes places disponibles.

Per a procedir a la inscripció i per a més informació, contactar info.housing@urv.cat