7è Seminari científic internacional:
“Polítiques, accessibilitat i finançament de l’habitatge”

Tarragona, dimecres 9 de maig de 2018
Seminari 2, Campus Catalunya URV
(Avda. Catalunya, 35, Tarragona)

Programa

12:00-12:15 Apertura del workshop per part del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge.

12:15-13:30 Ponències

La coherència de les polítiques nacionals d’habitatge a Europa: sobre l’harmonia dels elements públics i privats, Prof. Dr. Christoph U. Schmid, ZERP, Universitat de Bremen.

De la protecció dels edificis a la protecció de les persones que hi resideixen, Sra. Laura López Demarbre, Directora, Fundació Mutua de Propietarios.

Finançament dels habitatges en cessió d’ús, Dr. Guillem Fernández, Coop57

13.30 – 14.00 Discussió

Assistència lliure. És necessita inscripció. Inscripció gratuïta.

Per a procedir a la inscripció i per a més informació, contactar a office.housing@urv.cat o al telèfon 977 55 87 24.

El Prof. Dr. Christoph U. Schmid és Catedràtic de Dret civil al ZERP de la Universitat de Bremen (Alemanya). Christoph Schmi. Treballa en els camps del Dret privat, comparat i econòmic europeu. Els principals projectes de recerca anteriors tracten la interacció de la Llei de vendes de les Nacions Unides i el dret intern i el conflicte entre el comerç i el dret constitucional internacional, europeu i nacional. La seva tesi d’habilitació es va dedicar a l’europeització del Dret privat i va analitzar el canvi de paradigmes sociojurídics bàsics com a conseqüència del procés d’integració. El seu treball més recent tracta de la legislació i la política sobre habitatge a Europa. Al llarg de la seva obra, Christoph Schmid posa l’èmfasi en les implicacióons socials, econòmiques i polítiques del Dret privat. Les seves publicacions inclouen contribucions en revisions de lleis alemanyes, angleses, franceses, holandeses, americanes i canadenques. Les seves activitats d’assessorament inclouen estudis per al Parlament Europeu, la Comissió Europea, l’OCDE i els governs d’Alemanya, Portugal i Estònia. Ha estat professor de conferències a les Universitats de Nijmegen, Sarajevo, Novi Sad, Rijeka, Tarragona, La Laguna, Trento i Sassari.

Laura López Demarbre és MBA, Enginyer Tècnic Industrial i Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat. Becada per participar en el programa de lideratge femení W50 a UCLA (EUA). Ha estat professora del Màster de Gestió de Projectes de La Salle i actualment és membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona. És Directora de la Fundació Mutua de Propietarios.

El Dr. Guillem Fernández ho és en Polítiques Públiques. És economista i treballa a Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. Experiència de més de 10 anys com a tècnic a l’Associació ProHabitatge mitjançant la qual es va especialitzar en sensellarisme, dret a l’habitatge i penalització de la pobresa, col·laborant amb la FEANTSA, l’European Observatory on Homelessness, Housing Rights Watch, International Council on Human Rights policy, FOESSA i la Clínica Jurídica de Dret Immobiliari i Mediació Residencial de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.