Publicació d’article científic sobre els efectes de la crisi a les comunitats de propietaris

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article “Los efectos de diez años de crisis en las comunidades de propietarios” a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (Nº 778, 2020), que tracta dels efectes de deu anys de crisi econòmica en les comunitats de propietaris a través de les dades recopilades de 1202 enquestes realitzades a Espanya a propietaris residents en règim de propietat horitzontal. Els resultats demostren que deu anys de crisi econòmica ha afectat al manteniment de les comunitats de propietaris, amb una especial incidència en l’increment de la morositat, al temps que ha afavorit la generalització d’una sèrie de problemes de convivència. L’article formula una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió, l’administració i el finançament de les comunitats de propietaris, així com la manera d’afrontar els problemes i els conflictes entre els seus membres, les actuacions en matèria d’accessibilitat universal i eficiència energètica i el règim de tinença dels habitatges.

L’article es pot consultar a la secció “Working papers” (https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/)