Working Papers

L´objectiu dels Working Papers publicats en la plana web de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili és facilitar la discussió i el debat acadèmic de la investigació portada a terme principalment pels seus membres, que posteriorment es publicarà en articles científics. Els Working Papers, però, també poden provenir dels col·laboradors de la Càtedra d’Habitatge de la URV, de qualssevol dels membres que pertanyen als sponsors o fins i tot de joves investigadors vinculats directa o indirectament amb la càtedra (per exemple, estudiants que han fet el treball de fi de Grau). Donat que són versions preliminars, no es poden reproduir en qualsevol forma sense el permís de l´autor, sense detriment de que el seu contingut sigui divulgat en altres mitjans o publicacions si l´autor ho considera convenient. La consulta dels Working Papers és gratuïta.

  1. Working Paper 1/2014 – Sra. Gemma Caballé Fabra, Estudiant de Dret: “La protecció del deutor hipotecari en la Llei 1/2013”. Download.
  2. Working Paper 2/2014 – Sr. Javier Moreno Mogrovejo, Estudiant de Dret: “L’expropiació de l’habitatge buit: els límits del domini en un context de crisi”. Download.
  3. Working Paper 3/2014 – Sra. Eva vicente Moracho, Estudiant de Dret: “La tributació de la dació en pagament”. Download.
  4. Working Paper 4/2014 – Prof. Dr. Christoph U. Schmid, Professor de Dret Europeu Privat i Econòmic i Director del Centre de Dret i Polítiques Europees a la Universitat de Bremen (Alemania): “Els arrendaments d’Habitatge a Europa”. Download.
  5. Working Paper 1/2016 – Sr. Pablo Payá Diego, Estudiant de Dret: “El contrate de hospedatge: Consideracions generals i responsabilitat de l’empresari”. Download.