Revista del COATT

La Dra. Estela Rivas Nieto ha publicat una recensió sobre el Congrés nacional sobre habitatge col·laboratiu i territori que va organitzar la Càtedra a la Revista del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, núm. 91, 2021, pp. 25 i 26.

La revista està a: https://apatgn.org/web/apatgn/tag

I la informació sobre el congrés a: http://housing.urv.cat/congreso-nacional-sobre-vivienda-colaborativa-y-territorio/