Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha sortit publicat el núm. 12 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/