Revista: Acento.com.do

La Dra. Maridalia Rodríguez Padilla ha publicat l’article “Leasing habitacional o alquiler con opción a compra financiero” a la columna d’opinió Aleph Jurídico de la Revista Acento.com.do. En aquesta ocasió examina la figura contractual atípica del leasing aplicat al mercat residencial com a mitjà d’accés a l’habitatge i com a instrument d’inclusió financera. En la seva anàlisi detalla l’aplicació d’aquest producte financer segons les legislacions d’Hondures, Xile i Colòmbia, així com els avantatges de la implementació d’aquesta figura per a contribuir en la solució dels problemes d’habitatge en altres Estats.

https://acento.com.do/2020/opinion/8774440-leasing-habitacional-o-alquiler-con-opcion-a-compra/