Recensió del Llibre “Els anys de la crisi de l’habitatge”

Blog Registradors d’Espanya: https://blog.registradores.org/-/los-anios-de-la-crisis-de-la-vivienda