Publicacio d’una tesi doctoral

L’editorial Tirant lo Blanch ha publicat la tesi doctoral de la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora de la Càtedra, i que porta per títol “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”. Aquesta monografia se centra en l’estudi de la rehabilitació per renda que va ser introduïda al 2013 a l’art. 17.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans i que permet que una persona amb recursos econòmics limitats pugui accedir a un habitatge en lloguer sense pagar una renda en diners, sinó rehabilitant-la.

https://www.tirant.com/editorial/libro/la-sustitucion-de-la-renta-por-la-rehabilitacion-o-reforma-de-la-vivienda-en-los-arrendamientos-urbanos-rosa-maria-garcia-teruel-9788413134123