Publicació d’un capítol de llibre

El Dr. Héctor Simón, investigador de la Càtedra, és autor d’un capítol de llibre que tracta des d’una perspectiva comparada l’expropiació: SLUYSMAN, Jacques, VERBIST, Stijn i WATING, Emma (eds.), Expropriation Law in Europe, Wolters Kluwers, 2015.