Publicació del llibre “European Condominium Law”

Ha estat publicada l’obra European Condominium Law (Cambridge University Press), coordinada per Cornelius Van Der Merwe, on el Dr. Sergio Nasarre és coautor respecte a la perspectiva de la legislació de propietat horitzontal del nostre ordenament jurídic.

Més informació.