Publicació a revista internacional

El Dr. Héctor Simón ha publicat l’article “Towards a common standard of protection of the right to housing in Europe through the Charter of Fundamental Rights”, amb el Dr. Padraic Kenna, a la revista internacional European Law Journal. L’article analitza en quina mesura la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea pot ajudar a millorar la protecció del dret a l’habitatge. Més informació disponible a https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eulj.12348