Publicació

Tarragona i la recerca que aquí duem a terme sobre habitatge, en la prestigiosa publicació britànica Inside Housing comparant les mesures que diversos països han pres sobre habitatge a causa del covid 19.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Link: https://t.co/kRadaxgBYi