Presentat un Treball de fi de màster

La investigadora predoctoral Gemma Caballé ha presentat el 14 de setembre el seu Treball de fi de màster de Dret de l’empresa i la contractació: “Aproximació al concepte d’habitatge”, amb proposta de matrícula d’honor per part del tribunal format pel Dr. Pedro del Pozo, Dr. Mario Ruiz i Dr. Héctor Simón.