Premsa

El Prof Dr. Sergio Nasarre Aznar escriu per al Diari de Tarragona sobre “El control de renta duro de los alquileres no funciona”.

Link: https://www.diaridetarragona.com/opinion/tribunas/el-control-de-renta-duro-de-los-alquileres-no-funciona-MD11744910