Premsa

El prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar parla per al Diari El Mundo sobre “El puzle de l’habitatge a Espanya: 17 receptes davant el problema i (gairebé) cap solució”.

Link: https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2021/05/08/6094fe11fc6c8367058b4656.html