Ponència

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha estat convidada com a ponent al V Congrés Nacional de Registradors, celebrat a Sevilla el 3 i 4 d’octubre. En concret, la ponència ha versat sobre la tokentizació de drets reals en el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, seguida d’un debat amb experts de diverses empreses tecnològiques en la matèria.

https://congresosevilla.registradores.org