Participació dels Registradors de la Propietat en el Grau de Dret

El registrador de la propietat D. Víctor Prado va participar el dimarts 21 de maig de 2019 a l’assignatura de “Drets Reals” del Grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. La sessió pràctica va consistir en la qualificació d’una escriptura de préstec hipotecari per part dels estudiants, que van aplicar d’aquesta manera els conceptes adquirits de dret hipotecari i registral.