Participació a un seminari a la Universitat Santiago de Compostela

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha estat convidada a participar al Seminari Números, Tecnoloxía e Dereito a la Facultat de Dret de la Universitat Santiago de Compostela. La seva presentació ha versat sobre els reptes i oportunitats de l’accés a l’habitatge mitjançant el blockchain i ha tingut l’oportunitat de debatre sobre l’aplicació del Dret a les noves tecnologies.

http://redearmela.org/wp-content/uploads/2019/09/CARTAZ_PROGRAMA_NTD.pdf