La Generalitat accepta les propostes de la Càtedra d’habitatge en matèria d’arrendaments

La Generalitat, després de les diverses reunions durant set mesos amb els principals experts en matèria d’habitatge, ha acceptat les propostes de la Càtedra d’habitatge, amb l’especial participació del director de la Càtedra, Sergio Nasarre, i la investigadora Elga Molina, per crear uns principis d’arrendaments urbans que han de regir a Catalunya. Entre algunes de les propostes acceptades es troba la regulació de lloguers de llarga durada, més corresponsabilitat de l’arrendatari en la conservació de l’habitatge i la creació d’un índex de referència dels preus dels lloguers a preu de mercat.