La Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV participa en la redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya.

El dia 5 de novembre es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya formada per la Generalitat de Catalunya, agents de la societat, governs locals i observadors. La seva finalitat és redactar una Nova Agenda Urbana seguint les indicacions d’Habitat III de la ONU aprovades a Quito al 2016. És a dir, vol promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica dels habitats urbans, garantir entorns urbans saludables i de qualitat i el benestar de les persones, afavorir la prosperitat econòmica i accentuar la dimensió territorial.