La Càtedra d’Habitatge de la URV ha organitzat una reunió de treball per a plantejar la creació d’una formació universitària

 A la reunió han assistit més de 30 professionals del sector de l’habitatge i ha servit per a detectar les mancances formatives dels sector i conèixer els potencials continguts d’aquest nou ensenyament. 

Aquesta tarda, el Campus Catalunya ha acollit una reunió organitzada per la Càtedra d’Habitatge de la URV per tal de valorar la creació d’una formació universitària homologada en estudis d’habitatge pensada per a professionals actuals i futurs, en un camp on històricament, i en general, hi ha una mancança de formació reglada.

La trobada ha comptat amb més de 30 professionals del sector, que s’han dividit en 6 grups de treball diferenciats: APIs, Administradors de Finques i Cambres de la Propietat; Arquitectes, Promotors i Constructors; Notaris i Registradors; Gestors d’habitatges públics i privats; Acadèmics especialitzats i un sisè de Pedagogs SRE. Durant més de 2 hores els participants han analitzat el possible contingut que hauria d’incorporar aquesta formació, assistits pels pedagogs del Servei de Recursos Educatius de la URV. Entre les qüestions treballades destaquen el nom que hauria de rebre aquesta formació, les competències dels alumnes i el públic objectiu.

La idea de crear una possible formació acadèmica basada en l’habitatge, sorgeix del si d’una tesi elaborada per la pròpia Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili on s’evidencia la necessitat de vertebrar i professionalitzar un sector que en els darrers anys s’ha convertit en una de les principals problemàtiques socials i que ha requerit de nombrosos estudis i solucions, tant per part del sector públic com del sector privat.

Per al Dr. Nasarre, director de la Càtedra d’Habitatge “aquesta reunió entre el sector privat i la universitat és una demostració de que hi ha espais formatius que no estan coberts i on la Universitat ha de donar resposta per a formar a futurs treballadors en aquest àmbit. Volem liderar una oferta formativa universitària de qualitat per als professionals del sector immobiliari basada en la nostra recerca”.