Jornades de Portes Obertes

Aquest dissabte presentem els nostres Postgraus del curso 2021-22 a la Jornada de Portes Obertes de la URV.

Les sessions informatives són:

10.30h. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes (8ª edició). Enllaç a la sessió: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODA1ODk3MjctZjBhZS00NTFiLThlMDEtNjEyODFmMTYxNjdl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%22008ced24-fe14-41de-b561-14302f2371c7%22%7D

13h. Postgrau en Polítiques d’Habitatge (2ª edició). Enllaç a la sessió: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODEzNDExYWEtZWY4OS00OGYyLTlkZjUtNzZkMjViNTI5MjAw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%22008ced24-fe14-41de-b561-14302f2371c7%22%7D

També es pot preguntar pel Curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat (9ª edició)

Us podeu inscriure a les Jornades a https://portesobertes.urv.cat/home