Graduació de doctors/es a la Universitat Rovira i Virgili

El passat 20 de novembre de 2018 es va celebrar a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili l’acte de graduació dels doctors i doctores del curs 2017/2018. En aquesta promoció es van graduar dues investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge: la Dra. Elga Molina que va defensar la tesi “Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo” i la Dra. Rosa M. Garcia que va defensar la tesi titulada “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”, les dues sota la direcció del Prof. Dr. Sergio Nasarre.