Entrevista

A la Dra. Blanca Deusdad sobre la crisi del sistema de dependència en el context de la COVID-19 i el projecte Socatel.

https://www.youtube.com/watch?v=WIIxEEIPj84&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03adX5zQX53wE8ZbsmhzcL5tnXjcK7T1nLMU8HCSyJ4Kz0_qz1y6fv8ZU