Entrega diplomes

El propassat dia 7 de juny es van fer l’entrega dels diplomes del Postgrau de Mediació que organitza la Càtedra amb la FURV