El Llindar

A la web https://llindar.cat trobareu informació sobre el sensellarisme, el documental “El Umbral” i l’experiència gamificada “El llindar”. La web està en català, castellà i anglès.