Diari de Tarragona

El Dr. Héctor Simón ha col·laborat en un reportatge del Diari de Tarragona sobre la dificultat d’accés a vivendes.