Diari de Tarragona

Prof. Dr. Sergio Nasarre col·labora en un reportatge del Diari de Tarragona sobre joves i ciutats.