Diari de Tarragona

Recolzament a les persones amb discapacitat, Dr. Héctor Simón Moreno, Diari de Tarragona, 12/09/2021