Diari de Tarragona

IBI i els habitatges llogats, Dra. Estela Rivas Nieto, Diari de Tarragona, 14/02/2020.

http://housing.urv.cat/blog-post/ibi-y-las-viviendas-alquiladas/

https://www.diaridetarragona.com/economia/IBI-y-las-viviendas-alquiladas-20210217-0047.html