Diari de Tarragona

El dret a l’habitatge en la Nova Agenda Urbana. Andrés Labella Iglesias. Diari de Tarragona. 15/11/2020

https://www.diaridetarragona.com/economia/El-derecho-a-la-vivienda-en-la-nueva-agenda-urbana-20201116-0015.html