Diari de Tarragona

La Dra. Nuria Lambea Llop parla per al Diari de Tarragona sobre la Utopia d’aïllar-se amb 10 persones i un sol bany. 25/10/2020

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-utopia-de-aislarse-con-10-personas-y-un-solo-bano-20201024-0068.html