Dia Europeu de la mediació

Avui 21 de gener de 2021 és el Dia Europeu de la Mediació i es commemora la primera Recomanació del Consell d’Europa sobre mediació, del 21 de gener de 1998. Més informació a: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/dia_europeu_mediacio/

La URV s’ha adherit al manifest institucional: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/mediacio_dret_privat/diaeuropeumediacio/continguts/manifest_diaeuropeumediacio.pdf

A més a més, la Càtedra organitza el Webinar “La mediació com a política pública. Una eina per a la gestió urbana”, el proper dia 25 de gener de 2021 a les 17h en el marc del Dia Europeu de la Mediació. Tota la informació sobre el Webinar està a:

http://housing.urv.cat/webinar-la-mediacio-com-a-politica-publica-una-eina-per-a-la-gestio-urbana/