Dia europeu de la mediació, 21 de gener de 2020

Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el CRAI del campus Catalunya us ofereix una selecció de llibres, revistes i pel·lícules del nostre fons. Més informació a: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/activitats/173/nou-centre-d-interes-al-crai-catalunya-dia-europeu-de-la-mediacio