Defensa de tesi doctoral

El propassat 23 de gener, la investigadora de la Càtedra Núria Lambea va assolir el títol de Doctora amb menció internacional, amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude, amb la defensa de la seva tesi doctoral “Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea”, la qual va comptar amb la presència de la Dra. E. Muñiz, el Dr. J. Tejedor i la Dra. M. Elsinga com a membres del tribunal.