Congrés nacional

El Dr. Sergio Nasarre va ser convidat com a ponent al IV congrés nacional sobre “Titulitzacions i abusos bancaris”, organitzat pel Cabildo de Gran Canària i l’associació AHINOR al municipi de Teror. El Dr. Nasarre va desenvolupar la seva ponència sobre la recent Llei de 21-2-2019 de contractes de crèdit immobiliari, on va destacar les seves mancances, especialment pel que fa a la protecció precontractual del consumidor hipotecari en relació amb el que disposa la Llei catalana 20 / 2014. La intervenció va anar seguida d’un interessant debat.