Conferència a la Cambra de la Propietat Urbana

El 19 de febrer s’ha realitzat, en el marc dels 100 anys de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, una conferència a carrec del Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra d’habitatge, en que s’ha explicat la creació i futures perspectives de la Llei 20/2014, del Codi de Consum de Catalunya. Més informació.