Conferència

El 19 de març, el Dr. Sergio Nasarre fou convidat a la Universitat de Girona a impartir una sessió sobre economia col.laborativa, habitatge i turisme.