Conference on the Future of Europe

La Dra. Núria Lambea Llop participarà, el proper 9 de desembre, al Webinar sobre Habitatge organitzat per la National University of Ireland Galway, en col·laboració amb el European Movement i The Housing Agency, en el marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (Conference on the Future of Europe). Serà una ocasió per debatre sobre el paper actual de la UE i el que haurà de tenir en un futur a l’hora de garantir el dret dels ciutadans i les ciutadanes europeus/es d’accedir a un habitatge digne, adequada i assequible. Així, els ponents tractaran tres qüestions: 1.Què està fent bé la UE en aquest àmbit? 2. Què necessita fer la UE per a millorar? 3. Com seria la seva Europa ideal en els propers 10-20 anys?

Inscripció (gratuïta) al Webinar:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3YiU2NKFRze1WWR0hm8AxA

Més informació sobre el Webinar a:

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:72a5cc4a-340d-4624-bc2c-551889bb4328#pageNum=1