Concessió d’un nou projecte de recerca

La Càtedra d’Habitatge forma part del consorci al que la Unió Europea li ha adjudicat el projecte de recerca “The cross-border acquisition of real estate in the EU: problems which arise for citizens”, en el qual es tractaran els aspectes legals de la problemàtica de l’adquisició transnacional d’immobles dins de la Unió. Alguns tòpics que es cobriran seran la tipologia d’adquisicions transancionals i de ciutadans involucrats, sistemes europeus d’aquisició d’immobles i drets reals, probles i límits, el rol de la UE per a millorar-los, hipoteca i registre.