Concessió de l’ajut del programa Reseach to Bussiness de la Fundació URV per al projecte “Diseño y comercialización de un ‘Certificado de buena gestión de vivienda social’ (CVS)”

El projecte de la Càtedra “Diseño y comercialización de un ‘Certificado de buena gestión de vivienda social’ (CVS)” ha estat beneficiari d’un dels set ajuts del programa Reseach to Bussiness de la Fundació URV, el qual té com a objectiu donar suport a tota la fase prèvia de la posada al mercat o de la comercialització dels coneixements obtinguts amb la recerca de la Universitat.

L’objectiu del projecte és dissenyar i desenvolupar un protocol que permeti avaluar i posteriorment certificar la bona gestió de les entitats que ofereixin i gestionin habitatge social, ja siguin organismes o empreses públiques com entitats privades amb o sense ànim de lucre. El certificat de bona gestió d’habitatge social (CVS) constituirà una garantia de gestió eficient i un segell de bona qualitat en la gestió i és fruit, principalment, dels resultats obtinguts amb les tesis doctorals de la Dra. Núria Lambea (Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea) i la Dra. Maridalia Rodríguez (La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana), així com també del constant treball i la recerca duta a terme a nivell internacional i nacional pels membres de la Càtedra.

El projecte es durà a terme al llarg del 2021 i també inclourà tres projectes pilot amb entitats que ja han mostrat interès per sotmetre’s a aquesta avaluació i certificació. Són l’Ajuntament de Reus, des de la Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge; el Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes S.A. (SMHAUSA) i la Fundació Hàbitat3, entitat gestora d’habitatge social del tercer sector. Aquests projectes ens ajudaran a acabar de definir i consolidar el nostre certificat, per tal de poder-lo comercialitzar a nivell autonòmic i també a nivell estatal.

https://diaridigital.urv.cat/lliurament-de-set-ajuts-per-facilitar-larribada-al-mercat-de-tecnologies-desenvolupades-a-la-urv/?_ga=2.192855530.1350615896.1606734299-1532221010.1606734299