Concessió de la beca FI-DGR 2015

La Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora predoctoral de la Càtedra d’habitatge, ha estat beneficiària dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2015), concedits per la Generalitat de Catalunya, que finançaran la realització de la seva tesi doctoral sobre la substitució de la renda per la rehabilitació o reforma de l’habitatge en els arrendaments urbans.