Comissió de seguiment

El dia 29 de novembre s’ha realitzat la Comissió de Seguiment de la Càtedra amb els parnerts i el Consell Assessor.