Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI)

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha visitat l’Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI) de Melbourne (Australià), el dia 14 de febrer, per a conèixer la coordinació de la recerca i la transferència de coneixement en mataria d’habitatge

https://www.ahuri.edu.au