Assistència al seminari “Promoting the Right to Housing at the EU level: reptes i policy proposals”

El Dr. Héctor Simón va assistir el passat 5 de març al Seminari “Promoting the Right to Housing at the EU level: challenges and policy proposals”, organitzat pel Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), en el que es va discutir la “Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to Housing and the Right to the City “, que exigeix un paper més rellevant de les ciutats i dels municipis per a garantir el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat.

https://www.cidob.org/actividades/temas/ciudades_globales/promoting_the_right_to_housing_at_the_eu_level_challenges_and_policy_proposals