14è Workshop Interdisciplinar: expropiacions, assegurances i drets humans

El dia 16 d’octubre es va organitzar el 14è Workshop Interdisciplinar: expropiacions, assegurances i drets humans, en el qual va participar la Dra. Cristina Argelich de la Universitat de Cadis amb la ponència sobre “Els defectes sense virtuts del sistema expropiatori autonòmic: algunes lliçons d’Anglaterra i Gal·les”; el Sr. Àlex Mestre, President del Consell Català de Mediadors d’Assegurances amb la ponència sobre “L’operador banca-assegurances a l’assegurança de la llar”; i el Dr. Héctor Simón Moreno de la URV amb la ponència la “La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la constitucionalització del Dret privat: una nova via per protegir el dret a l’habitatge?”.