Conference

The prof. Dr. Sergio Nasarre participated on November 25 at the “IV Jornades sobre Desigualtats socials” organized by the University of Lleida with the conference “Innovacions legals per a afavorir l’accés a l’habitatge en un context comparat: reforma del lloguer, tinences intermèdies i habitatge col·laboratiu”.

http://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/ca/agenda/iv-jornades-sobre-habitatge-i-desigualtats-socials/