Fundación Mutua de Propietarios

El partner de la Càtedra, la Fundación Mutua de Propietarios, ha obert les convocatòries d’ajudes del Programa Sense Barreres perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les seves obres d’accessibilitat.

https://www.fundacionmdp.org/notice/abierta-una-nueva-convocatoria-de-ayudas-sin-barreras-para-la-realizacion-de-obras-de-accesibilidad-en-edificios/